BIOGRAFIE

ALOJZY SIKORA

Alojzy Sikora – emerytowany prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu w latach 1999-2018. Urodzony w 1953r., ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo administracyjne, organizacja i zarządzanie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach kierowniczych (m.in. jako kierownik Działu Spraw Pracowniczych PGKiM w Skoczowie, następnie jako Dyrektor Naczelny tego przedsiębiorstwa – kierując całokształtem działalności komunalnej w całym rejonie cieszyńskim, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Skoczowie – nadzorował sprawy kadrowe, ekonomiczne, administracyjne     i remontowe szkół na terenie miasta i gminy Skoczów, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Strumieniu). Od momentu powstania Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu, w maju 1999r. został jego pierwszym prezesem, kierując działem technicznym, oczyszczania miasta, administracji i kotłownią. Pozostał na tym stanowisku przez blisko 20 lat. Do jego osiągnięć zawodowych możemy zaliczyć m.in. uzyskane w 2010r. przez P.K. tytułu „Gazela Biznesu”. Główną ambicją prezesa Sikory  było stworzenie firmy o zasięgu powiatu. Warto również wspomnieć, iż dzięki jego zaangażowaniu wybudowano m.in. przedszkole w Ustroniu, dom nauczyciela w Wiśle, dom pogrzebowy w Skoczowie oraz obecny budynek Przedsiębiorstwa Komunalnego.

STANISŁAW MALINA

Stanisław Malina – urodzony 1953r., w latach 2009- 2013 zatrudniony jako specjalista ds. ciepłownictwa. Od momentu przejęcia przez Przedsiębiorstwo Komunalne od Zakładów Kuźniczych w Ustroniu kotłowni kierował Działem Ciepłowni. Pracował nad modernizacją i rozwojem nowej gałęzi działalności spółki. Przyczynił się do zwiększenia ilości odbiorów ciepła, co wpłynęło pozytywnie na jej funkcjonowanie. Przez mieszkańców naszego miasta znany jest przede wszystkim jako Przewodniczący Rady Miejskiej i wieloletni radny, a dzisiejszy członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego.

JAN SZTEFEK

Jan Sztefek (1949 – 2018) – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w zakresie Zoologii. Wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Komunalnego, jeden z pomysłodawców utworzenia stacji przeładunkowej w 1999r. Jednocześnie administrował prace tejże stacji. Inicjator międzyszkolnych konkursów ekologicznych organizowanych przez naszą firmę. Jan Sztefek jawił się jako aktywny działacz zaangażowany w życie społeczno-kulturalne miasta Ustroń. Twórca licznych rysunków, plakatów i karykatur, miłośnik kultury ludowej, autor wielu historii pisanych gwarą publikowanych na łamach „Gazety Ustrońskiej”. Był prezesem Stowarzyszenia Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim, współorganizatorem licznych imprez propagujących lokalny folklor (m.in. Międzynarodowy Festiwal w Podawaniu Baraniny).