KONTAKT

ADRES i GODZINY FUNKCJONOWANIA

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o.
43-450 Ustroń ul. Konopnickiej 40

PK jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

TELEFONY

Dział Oczyszczania Miasta

+48 33 854 52 42

Kotłownia

+48 33 854 24 46

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
(PSZOK)

+48 33 854 56 39

Adres, godziny funkcjonowania itp. – Kliknij

INTERNET

Strona www

www.pk.ustron.pl

FINANSE

KONTO BANKOWE
ING BŚK O/Ustroń
10 1050 1096 1000 0001 0108 5900

Kapitał Zakładowy Spółki
3.897.300,00

IDENTYFIKACJA

PODATKOWA I PRAWNA

REGON
072196702

NIP
548-218-22-25

KRS
0000080311
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: pk.odo.ustron.pl
Inspektor Danych Osobowych: Marek Landowski, e-mail: iodo1@odo.ustron.pl

DOJAZD

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG …