wielkość czcionki: A A A

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o.

Adres : 43-450 Ustroń ul.Konopnickiej 40
Telefon +48 33 854 35 00   Sekretariat
Telefon : +48 33 854 52 42   Dział Oczyszczania Miasta
Telefon +48 33 854 56 39   Stacja   Przeładunkowa  Odpadów / PSZOK
Telefon +48 33 854  24 46   Kotłownia
Fax +48 33 854 39 83
e- mail sppk@pkustron.pl  
REGON 072196702
NIP 548-21-82-225
 KRS 0000080311 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
   Rejestru Sądowego
Konto ING BŚK O/Ustroń
  10 1050 1096 1000 0001 0108 5900
Kapitał Zakładowy Spółki 3.897.300,00

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: pk.odo.ustron.pl

Inspektor Danych Osobowych: Marek Landowski, e-mail: iodo1@odo.ustron.pl