wielkość czcionki: A A A

Aktualności:

- Pojemniki na BIO

 

 

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!  

Informujemy, że od 2021 roku odpady ulegające biodegradacji będą odbierane tylko i wyłącznie z pojemników do tego przeznaczonych. Pojemniki nieodpłatnie otrzymają właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość otrzymanych pojemników uzależniona jest od ilości zadeklarowanych osób na danej nieruchomości. W przypadku, kiedy ilość pojemników jest niewystarczająca, w dodatkowe pojemniki można zaopatrzyć się we własnym zakresie. Przypominamy również, że odpady ulegające biodegradacji można oddawać w PSZOK, przy ul. Krzywej, bez ograniczeń ilościowych. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. dystrybucję pojemników rozpocznie w drugiej połowie października. Każdy właściciel posesji zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru pojemnika na PROTOKOLE PRZEKAZANIA, dostarczonym przez pracowników Przedsiębiorstwa, w dniu dostarczenia pojemnika. Pojemniki można również odebrać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, przy ul. Konopnickiej 40 lub w PSZOK, przy ul. Krzywej.
 
UWAGA! Do końca 2020 roku odpady biodegradowalne będą odbierane wyłącznie w workach brązowych do tego przeznaczonych i na dotychczasowych zasadach.
 
W przypadku pytań dotyczących dystrybucji pojemników prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.
 
 
--------------------------------------------