wielkość czcionki: A A A

Jak segregować odpady?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  z dniem 1 lipca 2017 r. zmieniono zasady segregacji odpadów komunalnych w zakresie kolorów pojemników  i worków do selektywnego zbierania odpadów – ujednolicono zasady segregacji wprowadzając tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

 

 

 

 

Segregujmy odpady

 

Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska tzn. zmniejszamy ilość wywożonych odpadów na wysypiska. Nasze kieszenie również odczują niższe koszty opłat za segregację śmieci. Wg nowych zasad segregacji od lipca 2017 roku nie mamy już worków pomarańczowych, do których zbieraliśmy metale, opakowania metalowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe. Wyżej wymienione odpady są zbierane obecnie do worków koloru żółtego. Pozostałe zasady segregacji nie uległy zmianie. Pomysłowość mieszkańców co do segregacji odpadów jest bardzo różna, dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem o rzetelną segregację odpadów, gdyż tylko wtedy ich zbiórka ma sens. Na przestrzeni dziesięciu lat obserwujemy, że segregacja śmieci jest już na znacznie lepszym poziomie niż w poprzednich latach.  Przypomnijmy w skrócie co wkładamy do poszczególnych worków.

 

Do worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”

Wrzucamy: odpady z papieru, w tym tektury, opakowania z papieru, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier biurowy.

Nie wrzucamy: ręczników papierowych, zużytych chusteczek, kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.

 

Do worków koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO KOLOROWE”

Wrzucamy: odpady ze szkła kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego, butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy: fajansu, porcelany, luster i szkła zbrojonego, zużytych żarówek, świetlówek, stłuczki szklanej, szkła nie tłuczącego typu DURALEX, ARCOROC, VERECO.

 

Do worków koloru białego oznaczonego napisem „SZKŁO BEZBARWNE”

Wrzucamy: opakowania szklane bezbarwne, tj. butelki, słoiki, itp. wolne od zanieczyszczeń.

Nie wrzucamy tych samych rzeczy, które w szkle kolorowym wymieniliśmy.

 

Do worków koloru żółtego oznaczonego napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

Wrzucamy: butelki typu PET, butelki i opakowania po artykułach spożywczych, opakowania po chemii gospodarczej, plastikowe torebki, worki, reklamówki, puszki po napojach, sokach, konserwach, drobny złom, opakowania wielomateriałowe.

Nie wrzucamy: wyrobów z PCV, opakowań po lekarstwach, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach, olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

Do KUBŁA oznaczonego naklejką „BIO”

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, trawę bez ziemi, liście, chwasty, trociny.

Nie wrzucamy: odpadów mięsnych, kości, innej żywności, kamieni, popiołu, żużlu, płyt wiórowych i pilśniowych.